Dr Aleksandra Zielińska redaktorem gościnnym wydania specjalnego w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (IF 6,208; Min 140)

Dr Aleksandra ZielińskaZakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych została wybrana do pełnienia roli redaktora gościnnego wydania specjalnego, dotyczącego najnowszych badań nad zastosowaniem nanomateriałów mających pełnić rolę systemów dostarczania leków (ang. Research on Application of Nanomaterials in Drug Delivery) w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1422-0067) (IF 6,208; Min 140). Wydanie będzie współredagowane z Profesor Claudią Carbone z Uniwersytetu w Katanii, we Włoszech.

Niniejsze wydanie specjalne ma na celu zebranie oryginalnych artykułów naukowych i prac przeglądowych, prezentujących aktualne zastosowania różnych nanomateriałów poprzez zbadanie ich wpływu na ostateczną charakterystykę systemu dostarczania nanoleków. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na bezpieczeństwo stosowania opracowanych nanosystemów, ich docelowego miejsca dostarczania i zastosowania w medycynie człowieka.

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie czasopisma:

https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/9T4LE49Y69

Powrót