Granty ETIUDA Narodowego Centrum Nauki dla IGC PAN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniku konkursu  ETUIDIA 6.   Dwóch młodych naukowców Instytutu Genetyki Człowieka PAN otrzymało finansowanie na realizację projektów badawczych:

  1. mgr Ewelina Maria Kałużna, tytuł projektu: Ekspresja i oddziaływanie wybranych miRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C
  2. mgr inż. Maciej Jerzy Śmiałek, tytuł projektu: Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)
Powrót