IGC PAN koordynatorem projektu Twinning w programie Horyzont 2020

Instytut Genetyki Człowieka PAN (koordynator) we współpracy z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia), Uniwersytetem w Ulm (Niemcy) oraz Uniwersytetem w Groningen (Holandia) od stycznia 2021 r.  rozpocznie realizację projektu pt. „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms” – NEXT LEVEL,  finansowanego ze środków Programu Horyzont 2020 w ramach konkursu Twinning. Konsorcjum otrzyma dofinansowanie w wysokości  899 525 EUR.

Następujący zespół jest zaangażowany w przygotowanie i realizację projektu:

  • dr hab. n. med. Maciej Giefing (koordynator projektu ze strony IGC PAN)
  • dr hab. n. med. Małgorzata Dawidowska
  • dr hab. n. med. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
  • dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
  • Agnieszka Możejko
  • dr Anna Stachowiak – Szrejbrowska

Celem projektu jest rozwój potencjału badawczego IGC PAN poprzez współpracę z renomowanymi ośrodkami  zagranicznymi  obejmującą m.in. wykłady, warsztaty i seminaria, krótkoterminową (do 3 mies.) mobilność pracowników i doktorantów,  udział w spotkaniach networkingowych i brokerskich oraz konferencjach naukowych, wspólne publikacje i działania upowszechniające naukę.

Powrót