IGC PAN włącza się do walki z COVID-19

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uruchomił Laboratorium Diagnostyki COVID-19. Takie działanie Instytutu jest odpowiedzią na szczególne potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Laboratorium będzie wspierać jednostki służby zdrowia i inne podmioty w walce z zagrożeniem związanym z koronawirusem. W tym celu IGC PAN angażuje  i oferuje  wysokie kompetencje zawodowe oraz  rozbudowany potencjał aparaturowo-technologiczny, normalnie wykorzystywany do celów badawczych.

Laboratorium Diagnostyki COVID-19 zostało utworzone w wyremontowanej specjalnie na ten cel części Instytutu i wyposażone w odpowiednią aparaturę,  sprzęt oraz materiały. Pomieszczenia laboratorium posiadają oddzielne wejście, z całkowitym ominięciem ciągów komunikacyjnych Instytutu. Pomieszczenia i wyposażenie spełniają wszystkie stosowne wymogi bezpieczeństwa biologicznego. Zespół osób wykonujących badania w Laboratorium COVID-19 to wolontariusze-pracownicy naukowi IGC PAN, wśród których są dyplomowani diagności laboratoryjni, specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej oraz genetycy kliniczni. Posiadają oni specjalistyczną wiedzę w zakresie diagnostyki molekularnej chorób człowieka, technik biologii molekularnej i obróbki materiału genetycznego.

Laboratorium  może pracować 24 godziny na dobę i docelowo wykonywać do  450 testów w ciągu doby. Próbki do badania kierowane będą, po wstępnym przygotowaniu, przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Początkowo Laboratorium pracować będzie w oparciu o komercyjne testy diagnostyczne, jednak już opracowywany jest własny test umożliwiający prowadzenie procedury diagnostycznej po niższych kosztach. Trwają również prace nad zupełnie nowatorskim  podejściem technologicznym do wykrywania RNA koronawirusa, które może znacznie uprościć diagnostykę COVID-19 i istotnie skrócić czas oczekiwania na wynik testu.

Funkcję Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Diagnostyki i Badań Koronawirusa pełni prof. dr hab. Andrzej Pławski.

Powrót