Journal of Applied Genetics ma 100 pkt MNiSW

Zgodnie z opublikowanym ostatnio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismu Journal of Applied Genetics, którego redaktorem działu Human Genetics jest prof. Michał Witt, nadano 100 pkt we wszystkich przypisanych dyscyplinach, czyli: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne.

Oznacza to istotną zmianę w wartości artykułów publikowanych w JAG dla oceny indywidualnej pracowników Instytutu oraz dla oceny parametrycznej Instytutu w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej.

Powrót