Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14

W ostatnim konkursie Narodowego Centrum Nauki pracownicy Instytutu uzyskali finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów:

OPUS 14prof. dr Grzegorz Przybylski otrzymał finansowanie na projekt pt.: „Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych.”

OPUS 14dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk otrzymała finansowanie na projekt pt.: „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka długich niekodujących RNA zaangażowanych w zależną od ATM odpowiedź na uszkodzenie DNA.”

Powrót