Nowe badania diagnostyczne w IGC PAN

W Laboratorium Diagnostyki COVID-19 możesz sprawdzić czy Twój organizm wytworzył odporność na zakażenie SARS-CoV-2.

Proponujemy:

1. Nowy test do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej przeciwko SARS-CoV-2 (badanie wykonujemy jako jedyni w Polsce)
2. Badanie ilościowe przeciwciał IgG we krwi

1. BADANIE WYTWORZENIA ODPORNOŚCI PRZECIW SARS-CoV-2 W PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ NA PODSTAWIE AKTYWNOŚCI LIMFOCYTÓW T WE KRWI (IGRA)

Badanie IGRA (interferon γ release assay) jest badaniem ilościowym opartym o technikę ELISA i polega na pomiarze stężenia IFN-γ wydzielanego ex vivo przez limfocyty T po inkubacji pełnej krwi z białkiem S (spike) wirusa SARS-COV-2. Ilość wydzielonego interferonu zależy od ilości limfocytów T aktywowanych przez białko wirusa. Pozwala to ocenić jaki jest poziom odpowiedzi komórkowej po zakażeniu SARS-CoV-2 lub szczepieniu. Usługa ta kierowana jest do osób, które chcą sprawdzić wytworzenie w organizmie  odpowiedzi komórkowej (pamięci długotrwałej). Umożliwia ona monitorowanie wytworzenia komórkowej odpowiedzi immunologicznej na wirusowe białko S po szczepieniu bądź przebytym zakażeniu SARS-CoV-2.Badanie nie wykrywa zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie jest to zatem test na COVID-19. Pozwala na określenie ilości wytworzonych komórek pamięci długotrwałej po szczepieniu lub po przebyciu choroby.

Rejestracja badania
Zarejestruj się on-line lub telefonicznie +48 730 627 103
Materiał pobierany jest w poniedziałki i środy w godzinach od 15:00 do 16:00

Gdzie zgłosić się do pobrania próbki?
Pobieranie materiału do badań odbywa się w PUNKCIE POBRAŃ Laboratorium Diagnostyki COVID-19 działającego przy Instytucie Genetyki Człowieka PAN (ul. Strzeszyńska 32 w Poznaniu). Materiałem badanym jest krew żylna.

Przygotowanie do badań
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.

Badanie:

 • najwyższa jakość i bezbłędność badania potwierdzona kompetencjami naukowymi Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 • badanie z zastosowaniem metody ELISA
 • badanie przeprowadzane jest zgodnie z zaleceniami WHO
 • stosowany w laboratorium test jest zatwierdzony przez EC REP
 • laboratorium jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisane na Listę Laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia

Wynik:

 • wynik w ciągu 5 dni roboczych
 • opis wyniku w języku angielskim bez dodatkowych opłat
 • wynik wysłany pocztą elektroniczną lub może być odebrany osobiście w punkcie pobrań (przy ul. Strzeszyńskiej 32 w Poznaniu)

Cena:   290 zł

Zlecenie badania ilość komórek limfocytów T aktywowanych przez antygen wirusa SARS-CoV-2
Test order for the Quantitative Detection of T Cell activated by Spike Protein of SARS-CoV-2


2. BADANIE ILOŚCIOWE POZIOMU PRZECIWCIAŁ IgG WE KRWI

Usługa ta kierowana jest do osób, które chcą sprawdzić ilościowo swój poziom przeciwciał IgG przeciw antygenom S wirusa SARS-CoV-2. Można w ten sposób zbadać ilość przeciwciał wytworzonych przez organizm:

 • po przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości
 • czy organizm wytworzył długotrwałą odporność przeciw zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 po szczepieniu

Nie jest to badanie mające na celu wykrycie trwającego zakażenia SARS-CoV-2, nie jest to zatem test na COVID-19. Badanie pozwala sprawdzić status swój status immunologiczny po szczepieniu.

Rejestracja badania
Zarejestruj się on-line lub telefonicznie +48 730 627 103
Materiał pobierany jest w poniedziałki i środy w godzinach od 15:00 do 16:00

Gdzie zgłosić się do pobrania próbki?
Pobieranie materiału do badań odbywa się w PUNKCIE POBRAŃ Laboratorium Diagnostyki COVID-19 działającego przy Instytucie Genetyki Człowieka PAN (ul. Strzeszyńska 32 w Poznaniu). Materiałem badanym jest krew żylna.

Przygotowanie do badań
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.

Badanie:

 • najwyższa jakość i bezbłędność badania potwierdzona kompetencjami naukowymi Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 • badanie z zastosowaniem metody ELISA
 • badanie przeprowadzane jest zgodnie z zaleceniami WHO
 • stosowany w laboratorium test jest zatwierdzony przez EC REP
 • laboratorium jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisane na Listę Laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia

Wynik:

 • wynik badania IgG ELISA dostępny w ciągu 4 dni roboczych
 • opis wyniku w języku angielskim bez dodatkowych opłat
 • wynik wysłany jest pocztą elektroniczną lub może być odebrany osobiście w punkcie pobrań (przy ul. Strzeszyńskiej 32 w Poznaniu)

Cena: 100 zł

Zlecenie badania poziomu przeciwciał IgG (ELISA)
Test order for the Quantitative Detection of IgG Antibody to SARS-CoV-2

Powrót