Nowy grant NCN w Instytucie

Dr hab. Maciej Giefing z Zakładu Genetyki Nowotworów uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 20.

Tytuł projektu: Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina

Kwota dofinansowania: 1 162 172 PLN

Powrót