Nowy grant NCN w Instytucie

Dr Marta OlszewskaZakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 10.

Tytuł projektu: „Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomie markerów epigenetycznych, z uwzględnieniem kariotypów oraz poszczególnych frakcji plemnikowych”

Okres realizacji: 2021-2026

Kwota dofinansowania: 2 504 600 PLN

Powrót