Podziękowanie za zorganizowanie zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt w Poznaniu.

Powrót