Prof. Ryszard Słomski – Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Genetyki Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Prof. Słomski został powołany na członka Rady Naukowej na kadencję 2019-2022. Jednocześnie Rada wybrała Prof. Słomskiego na Przewodniczącego Rady.

Powrót