Prof. Ryszard Słomski Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Prof. Ryszard Słomski został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu w kadencji 2023-2026.

Powrót