Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Pracownicy Instytutu Genetyki Człowieka PAN uzyskali finansowanie na realizację następujących projektów badawczych:
Identyfikacja pozycji CpG różnicujących populację europejską i azjatycką na poziomie metylacji DNA. (Dr Patrycja Daca-Roszak – MINIATURA)

Poszukiwanie mikroRNA ulegających dysregulacji w komórkach krwi obwodowej osób z autoimmunizacją wielogruczołową – badania pilotażowe. (Dr hab. Marta Fichna – MINIATURA)

Stypendium doktorskie dla mgr Bronisławy Szarzyńskiej-Zawadzkiej (ETIUDA 5)

Powrót