Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

dotyczące nadużywania problematyki genetycznej w dyskursie publicznym z dnia 29 października 2020 r.

Stanowisko KGCiPM PAN

Powrót