Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC)

Powrót