W dniu 30 grudnia 2022 roku zmarł profesor Pieter Van Vlierberghe z Uniwersytetu w Gandawie

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2022 roku, w wieku zaledwie 42 lat zmarł profesor Pieter Van Vlierberghe z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia). Profesor Vlierberghe był ekspertem w obszarze biologii ostrej białaczki limfoblastycznej. Był także zaangażowany w prace nad lekami celowanymi w terapii białaczek. Od wielu lat współpracował z naszym instytutem, a od 2021 roku był członkiem konsorcjum naukowego Next_Level, poświęconego badaniom epigenetycznym w obszarze hemato-onkologii. Profesor Vlierberghe był doskonałym naukowcem, mentorem i przyjacielem.

Współpraca z nim była dla nas zaszczytem.

Powrót