Wizyta Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w IGC PAN

15 marca w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu gościł Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Tematem spotkania było przedstawienie najnowszych badań prowadzonych przez IGC PAN m.in.: w zakresie transkryptomiki przestrzennej i sekwencjonowania oraz nowych możliwości rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli także Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński i poseł Bartłomiej Wróblewski, z którego to inicjatywy Minister odwiedził Instytut.

Podczas spotkania Minister Przemysław Czarnek wyróżnił dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Michała Witta Dyplomem Uznania za „konsekwentne realizowanie działań służących rozwojowi wiodącego ośrodka genetyki człowieka w Polsce”.

Minister zobaczył uruchomioną w ubiegłym roku platformę do zaawansowanej analizy obrazowej i funkcjonalnej tkanek – PANAKEIA. (To prawdopodobnie pierwsza taka platforma badawcza w Europie). Jest innowacyjnym, rozbudowanym systemem składającym się z mikroskopu konfokalnego, mikroskopu sił atomowych i zestawu badań elektrofizjologicznych. Daje on możliwość połączenia skomplikowanych procesów – hodowania i testowania komórek oraz tkanek. Ma to bezprecedensowe znaczenie dla obserwacji przebiegu chorób i poznanie ich przyczyn np. arytmii serca czy rozwoju nowotworów. Instytut uzyskał blisko 5 mln złotych na wyposażenie pracowni PANAKEIA od Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez Ministra Czarnka w Instytucie Genetyki Człowieka PAN było Innowacyjne Centrum Medyczne, gdzie mieści się pracownia sekwencjonowania genomowego. (Instytut otrzymał dotacje na powstanie i wyposażenie Innowacyjnego Centrum Medycznego  z MEiN blisko 3,5 mln złotych). Pracownia sekwencjonowania genomowego wyposażona jest w najnowsze sekwenatory firmy Illumina. Aparatura ta pozwala na przeprowadzenie sekwencjonowania całogenomowego, jak i celowanego sekwencjonowania wybranych genów i ich grup.

– Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu to ważne miejsce na mapie polskich innowacji badawczych. Prowadzi nowatorskie przedsięwzięcia, których celem jest m.in. lepsze poznanie genetycznych uwarunkowań powstawania niektórych chorób, w tym nowotworów. To szczególnie ważne w perspektywie opracowywania terapii celowanych. Wyniki badań naukowców posłużą wielu pacjentom – zaznaczył Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

– Instytut Genetyki Człowieka PAN zajmuje się badaniem genetyczno-molekularnych podstaw powstawania chorób, których wyniki mogą być wykorzystywane w praktyce klinicznej. Zabiegamy o rozwój infrastruktury, by móc prowadzić innowacyjne badania w tym zakresie. Dysponujemy już nowoczesną platformą obrazowania mikroskopowego, jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej wykonujemy badania transkryptomiki przestrzennej, a nasza bardzo dobrze wyposażona pracownia sekwencjonowania uniezależnia nas od wspomagania się laboratoriami dalekowschodnimi w badaniach genomowych. Chcemy sięgać po najnowsze dostępne na świecie technologie do prowadzenia badań, bo wiemy, jakie ma to znaczenie dla przyszłego diagnozowania najpoważniejszych chorób genetycznych i cywilizacyjnych – mówi prof. dr hab. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Powrót