Zmarł prof. dr hab. Wiesław Trzeciak

W dniu 1 stycznia 2024 roku zmarł prof. dr hab. n. med. Wiesław Trzeciak, znakomity naukowiec, biochemik i biolog molekularny, przez wiele lat związany z naszym Instytutem.

Większość swej działalności naukowej skoncentrował w Katedrze Chemii Fizjologicznej, później Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przez lata jako jej Kierownik. Zajmował się głównie regulacją funkcji kory nadnerczy, jej hormonów oraz genów kodujących enzymy szlaku ich syntezy. W latach 1996-2003 pracował w ówczesnym Zakładzie Genetyki Człowieka PAN, gdzie był Kierownikiem Zespołu Regulacji Funkcji Genów. Zajmując się w tym czasie genetyką opisał m.in. kilka nieznanych dotąd mutacji genu receptora androgenów (AR), powodujących zespół niewrażliwości na androgeny. Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej IGC PAN. Wypromował 25 doktorów, czterech Jego doktorantów ma tytuły profesorskie.

Charakteryzował się niezwykłą dociekliwością naukową i umiejętnością dogłębnej analizy problemu badawczego. Był znakomitym recenzentem postępowań promocyjnych i czasopism naukowych. Zawsze ujmował swym stylem pracy naukowej oraz elegancją w kontaktach z ludźmi, czym zaskarbiał sobie wielką sympatię otoczenia.

Żegnamy Go z prawdziwym żalem.

Powrót