Biuro Koordynacji Badań zaczęło działalność

Z początkiem czerwca br. rozpoczęło działalność Biuro Koordynacji Badań, którego kierownikiem jest mgr Agnieszka Możejko. Zadaniem Biura jest monitorowanie różnorodnych możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju Instytutu, współudział w aplikacji o granty krajowe i zagraniczne oraz (w przyszłości) ułatwienie w administrowaniu projektami badawczymi.

Powrót