Grant 10x Genomics Poland dla dr hab. Katarzyny Kiwerskiej

Dr hab. Katarzyna Kiwerska z Zakładu Genetyki Nowotworów uzyskała grant „10x Genomics Poland Grant Program” na wykonanie pilotażowych badań dotyczących gruczolaków wielopostaciowych ślinianek.

Projekt zakłada wykonanie profilowania przestrzennego transkryptomu w czterech próbkach gruczolaków wielopostaciowych o odmiennym przebiegu klinicznym (guzy szybko rosnące vs guzy wolno rosnące). Reakcja zostanie przeprowadzona przy użyciu urządzenia Visium CytAssist w materiale utrwalonym w formalinie i zatopionym w parafinie (FFPE). Badanie ma na celu zobrazowanie heterogenności badanych próbek tkankowych oraz identyfikację genów różnicujące obie grupy, z naciskiem na predykcję szybkiego wzrostu, stanowiącego ryzyko dla pacjenta.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu Innowacyjnego Centrum Medycznego naszego Instytutu. Materiały i odczynniki do badań zapewni firma Analityk Genetyka, dystrybutor produktów 10x Genomics.

Powrót