Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

W ostatnim konkursie Narodowego Centrum Nauki pracownicy Instytutu uzyskali finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów:

OPUS 13prof. Maciej Kurpisz otrzymał finansowanie na projekt pt.: „Autologiczne komórki pochodzenia miogennego od pacjentów dystroficznych poddane korekcie genetycznej i zasocjowane z biodegradowalnymi nanokapsułami jako nowa formuła terapii choroby Duchenne’a”.

OPUS 13dr hab. Natalia Rozwadowska otrzymała finansowanie na projekt pt.: „Modelowanie spermatogenezy człowieka dla potrzeb badania, diagnozy i terapii męskiej niepłodności”.

OPUS 13 – dr Dominik Dytfeld otrzymał finansowanie na projekt pt.: „Proteomiczna ocena komórki szpiczaka plazmocytowego celem określenia białek oraz szlaków sygnałowych zaangażowanych w nabytą odporność na inhibitory proteasomów”.
(Konsorcjum UMP – głównym wykonawcą ze strony IGC PAN jest dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak)

PRELUDIUM 13mgr Monika Drobna otrzymała finansowanie na projekt pt.: „Identyfikacja nowych onkogennych/supresorowych interakcji miRNA”.

Powrót