Nowe granty badawcze w IGC PAN

Dwa nowe projekty badawcze naukowców IGC PAN uzyskały dofinansowanie w ramach programów Narodowego Centrum Nauki.

OPUS 22

Tytuł projektu: Rola NANOS3 w modulowaniu procesów genetycznych we wczesnych etapach rozwoju ludzkich komórek gametogenicznych oraz znaczenie dla płodności człowieka
Kierownik: dr hab. Kamila Kusz – Zamelczyk
Dofinansowanie: 3 120 736 PLN

SONATA 17

Tytuł projektu: Analiza metylomu cfDNA pacjentów z chłoniakiem Hodgkina
Kierownik: dr Kinga Bednarek
Dofinansowanie: 935 618 PLN

Powrót