Nowe granty badawcze w IGC PAN

Trzy nowe projekty badawcze naukowców IGC PAN uzyskały dofinansowanie w ramach programów Narodowego Centrum Nauki.

OPUS 23

Tytuł projektu: Intrygujące białko OFD1 (oral-facial-digital syndrome 1), jego sieci interakcji oraz biogeneza rzęsek pierwotnych i ruchomych.
Kierownik: dr n. biol. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
Dofinansowanie: 2 245 885 PLN

PRELUDIUM 21

Tytuł projektu: Metylom warstw i regionów topograficznych rogówki w stożku rogówki, badany z wykorzystaniem sekwencjonowania całego genomu.
Kierownik: mgr Katarzyna Jaśkiewicz
Dofinansowanie: 209 847 PLN

Tytuł projektu: Czasowe profile ekspresji miRNA podczas biogenezy rzęsek ruchomych i analiza udziału miRNA w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek.
Kierownik: mgr Joanna Jurczak
Dofinansowanie: 209 963 PLN

Powrót