IF’2019 = 2,027 dla Journal of Applied Genetics

W najnowszym wydaniu bazy Journal Citation Reports, wydawanej przez Clarivate Analytics, zawierającej wskaźniki Impact Factor dla wszystkich ocenianych czasopism naukowych, współredagowany w naszym Instytucie w zakresie genetyki człowieka Journal of Applied Genetics uzyskał 2-letni IF’2019 = 2,027, przy 5-letnim IF’2019 = 1,954. W ten sposób JAG po raz pierwszy w swej historii przekroczył granicę wartości 2 dla wskaźnika IF.

Wsparcie unijne na laboratorium COVID-19 IGC PAN

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że przystąpił do realizacji Projektu Partnerskiego nr RPWP.07.02.02-30-0001/20 pt: „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym w Projekcie jest Województwo Wielkopolskie.

Nowe projekty badawcze w IGC PAN

Cztery nowe projekty badawcze pracowników IGC PAN uzyskały dofinansowanie w ramach programów Narodowego Centrum Nauki

IGC PAN włącza się do walki z COVID-19

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uruchomił Laboratorium Diagnostyki COVID-19. Takie działanie Instytutu jest odpowiedzią na szczególne potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Informacja Dyrektora Instytutu w sprawie zawieszenia zajęć

W nawiązaniu do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, uprzejmie informuję, że w dniach 12 – 25 marca zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się w naszym instytucie tj. wykłady, seminaria, lektoraty i inne.