Nowe projekty badawcze w IGC PAN

Pięć nowych projektów badawczych pracowników IGC PAN uzyskało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowego Centrum Nauki.

Program Nauka dla Społeczeństwa IIdr Marta Olszewska otrzymała finansowanie na projekt pt.: „Poszukiwanie przyczyn męskiej niepłodności – wysokoprzepustowe badania genomowe populacji polskiej”

Program Nauka dla Społeczeństwa IIprof. Andrzej Pławski otrzymał finansowanie na projekt pt.: „Nowatorskie podejście do diagnostyki społeczeństwa polskiego w zakresie polipowatości jelit”

 

Opus 25 – Prof. Błażej Rubiś (UMP) otrzymał finansowanie na projekt pt.: „Przeciwnowotworowy potencjał porfiryny TMPyP4 w fotodynamicznej terapii raka piersi oraz ocena bezpieczeństwa zastosowania”
(Konsorcjum UMP – ze strony IGC PAN kierownikiem prac badawczo-rozwojowych jest dr hab. Natalia Rozwadowska)

Opus 25 – Prof. Jan Dumański (GUM) otrzymał finansowanie na projekt pt.: „Funkcjonalne następstwa utraty chromosomu Y (LOY) w komórkach układu immunologicznego w kontekście chorób nowotworowych – badania ex-vivo oraz in vitro z wykorzystaniem komórek ludzkich.”
(Konsorcjum GUM – ze strony IGC PAN kierownikiem prac badawczo-rozwojowych jest dr hab. Natalia Rozwadowska)

Preludium22dr Karolina Rassek otrzymała finansowanie na projekt pt.: „Przezwyciężenie stanu wyczerpania komórek CAR-T poprzez modyfikację enhancerów przy użyciu technologii CRISPR”

 

 

Powrót