Nowy patent

Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na rzecz Instytutu Genetyki Człowieka  PAN oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na wynalazek pt.: „Nowa linia komórkowa carcinoma mucoepidermale”, oznaczony numerem Urzędowym P. 414 457, zgłoszony dnia 22 października 2015 r.

Prezentacja nowej metody analizy genomu i transkryptomu

W czwartek 1.03. w godz. 11:00-13:00, w sali seminaryjnej IGCz odbędzie się prezentacja firm 10XGenomics i Perlan Technologies dotycząca nowej metody analizy genomu i transkryptomu metodą sekwencjonowania następnej generacji pojedynczych komórek.

 

Noc Biologów 2018

Instytut Genetyki Człowieka PAN (Stowarzyszenie Gen-i-już) zaprasza na zajęcia organizowane w ramach Nocy Biologów 2018.