Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o  śmierci
Prof. dr hab. n. med. Danuty Rożynkowej

Prof. dr hab. Marzena Gajęcka Wykładowcą Roku.

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w imieniu studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 3 października br. przyznała Pani Profesor Marzenie Gajęckiej tytuł honorowy Wykładowcy Roku za wyjątkowe zaangażowanie w proces dydaktyczny i przychylny stosunek do młodzieży akademickiej.

Piknik Instytutów Naukowych

W dn. 29 czerwca br. na terenie Instytutu Genetyki Człowieka PAN odbyło się sąsiedzkie spotkanie (piknik) dla pracowników Instytutów: Genetyki Roślin PAN, Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i Genetyki Człowieka PAN.