Noc Biologów 2018

Instytut Genetyki Człowieka PAN (Stowarzyszenie Gen-i-już) zaprasza na zajęcia organizowane w ramach Nocy Biologów 2018.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o  śmierci
Prof. dr hab. n. med. Danuty Rożynkowej