Nowe granty badawcze w IGC PAN

Pięć nowych projektów badawczych naukowców IGC PAN uzyskało dofinansowanie w ramach programów Narodowego Centrum Nauki.

OPUS 21

Tytuł projektu: „Dostępność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożka rogówki”
Kierownik: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Dofinansowanie: 2 601 521
Projekt realizowany w konsorcjum: Instytut Genetyki Człowieka PAN (Lider), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł projektu: „Uszkodzenia genu BCOR a aktywacja onkogennego szlaku CXCL12 w klasycznym chłoniaku Hodgkina”
Kierownik: dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC PAN
Dofinansowanie: 1 768 146 PLN

PRELUDIUM 20

Tytuł projektu: „Wpływ mezenchymalnych i mięśniowych komórek macierzystych/progenitorowych w modelu myszy dystroficznej MDX na funkcje i podłoże molekularne mięśni szkieletowych”
Kierownik:  mgr inż. Magdalena Nowaczyk
Dofinansowanie: 209 913 PLN

Tytuł projektu: „Identyfikacja mechanizmów deregulacji ścieżki mTOR alternatywnych do mutacji w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek T (T-ALL)”
Kierownik: mgr Natalia Maćkowska-Maślak
Dofinansowanie: 209 950 PLN

MINIATURA 5

Tytuł projektu: „Badanie mechanizmu braku odpowiedzi na przeciwciała anty-TNF – farmakogenetyka w rozwoju terapii personalizowanej choroby Leśniewskiego-Crohna”
Kierownik: dr Michał Walczak
Dofinansowanie: 46 239 PLN

Powrót