Prezentacja nowej metody analizy genomu i transkryptomu

W czwartek 1.03. w godz. 11:00-13:00, w sali seminaryjnej IGCz odbędzie się prezentacja firm 10XGenomics i Perlan Technologies dotycząca nowej metody analizy genomu i transkryptomu metodą sekwencjonowania następnej generacji pojedynczych komórek.

 

Plenarne posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej

W dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Instytutu odbędzie się plenarne posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej. W części otwartej posiedzenia pt.: „Badania genetyczne i morfologiczne materiałów archiwalnych” zostaną wygłoszone cztery wykłady:

10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Zapraszamy na spotkania w ramach 10. Tygodnia Mózgu w Poznaniu, których współorganizatorem jest Instytut Genetyki Człowieka PAN.