Genetycy pracują nad modelem serca i walczą z pandemią

Innowacyjne Centrum Medyczne z własną pracownią sekwencjonowania genomowego i intensywnie działającym laboratorium wykonującym już ponad 30% wszystkich testów w kierunku COVID-19 na skierowania NFZ w Poznaniu, badania nad rozwojem białaczek oraz makroskopowym modelem serca czy wprowadzenie badań ilościowych odporności komórkowej – to tylko niektóre działania Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu w mijającym 2021 roku.