IGC PAN włącza się do walki z COVID-19

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uruchomił Laboratorium Diagnostyki COVID-19. Takie działanie Instytutu jest odpowiedzią na szczególne potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.