Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla mgr Karoliny Rassek

Karolina Rassek – doktorantka z Zakładu Patologii Molekularnej otrzymała Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych.

Piknik Hematologiczny

Serdecznie zapraszamy na „Piknik Hematologiczny” organizowany w ramach projektu pt. ‘On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms’ – NEXT_LEVEL.