Journal of Applied Genetics

Journal of Applied Genetics (JAG) osiągnął IF2015 = 1.929. Jest to najwyższy IF jaki dotąd pismo osiągnęło i o 0,452 wyższy niż w ubiegłym roku.