Antoni Horst Memorial Lectures 2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. w ramach cyklu wykładów Antoni Horst Memorial Lectures prof. dr hab. Mieczysław Chorąży wygłosił uroczysty wykład pt.: „O złożoności fenomenu życia”.