Patent w diagnostyce raka piersi dla IGC PAN

Profesor dr hab. Andrzej Pławski oraz mgr inż. Emilia Lis-Tanaś z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu uzyskali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do nowotworu piersi.

Laur Medyczny im. Doktora Mayzla

Mgr Wojciech Łosiewski otrzymał „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, honorowe wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych PAN, przyznawane studentom pracującym naukowo.

Dzień Hematologii 2022

15 listopada br. w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu odbędzie się drugi Dzień Hematologii, organizowany w ramach europejskiego projektu NEXT_LEVEL, tym razem poświęcony tematyce CAR-T w terapii nowotworów hematologicznych.

Nagroda im. Prof. Aleksandra Szczygła

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych przyznało nagrodę im. Prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w 2021 roku zespołowi w składzie: dr Kinga Gawlińska, dr Dawid Gawliński, mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. Małgorzata Filip.