Medal Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Michała Witta

Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu 22 listopada 2018 r. na Plenarnym Posiedzeniu przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał prof. dr. hab. Michał Witt