Stypendium im. Bekkera dla dra Marcina Sajka

Dr Marcin Sajek z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych otrzymał stypendium na  dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pobyt badawczy będzie realizowany w University of Colorado, Denver, USA.

Nagroda Wydziału dla zespołu Zakładu Genetyki Nowotworów

Miło nam poinformować, że zespół w składzie: dr hab. Maciej Giefing, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, dr Katarzyna Kiwerska  otrzymał Nagrodę Wydziałową Wydziału Nauk Medycznych PAN  za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.