Jubileusz 70-lecia i 48-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Ryszarda Słomskiego

24 stycznia br. o godz. 11.30 w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczną się obchody Jubileuszu 70-lecia i 48-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego – wieloletniego zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP, genetyka i biotechnologa, wybitnego przedstawiciela poznańskiego środowiska naukowego.

Journal of Applied Genetics ma 100 pkt MNiSW

Zgodnie z opublikowanym ostatnio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismu Journal of Applied Genetics, którego redaktorem działu Human Genetics jest prof. Michał Witt, nadano 100 pkt we wszystkich przypisanych dyscyplinach

Noc Biologów 2020

Instytut Genetyki Człowieka PAN (Stowarzyszenie Gen-i-już) zaprasza na zajęcia organizowane w ramach Nocy Biologów 2020.