Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o  śmierci

mgr Anny Spik

Z wielkim żalem i smutkiem
zawiadamiamy o  śmierci
Prof. dra hab. med. Andrzeja Pawlaka