Spotkanie z Profesorem Sir Johnem Burnem

Dnia 23.09.2016 r. Profesor Sir John Burn, wybitny genetyk uczestniczył w zorganizowanym przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN i Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu specjalistycznym seminarium na temat Human Variome Project, którego jest światowym koordynatorem.

Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną dla mgra Kamila Wierzbińskiego

Podczas  XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w dniach 13-15 października 2016 roku w Ryni mgr Kamil  WierzbińskiZakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych otrzymał dyplom za najlepszą prezentację ustną przedstawioną w sesji „Niewydolność i choroba niedokrwienna serca”.

Grzybobranie 2016

W sobotę 8 października odbyło się tradycyjne grzybobranie zorganizowane przez Związki Zawodowe Pracowników PAN.