Kategoria A dla IGC PAN

Z satysfakcją informujemy, że w ocenie parametrycznej za lata 2017-2021 decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 lipca 2022 roku Instytut Genetyki Człowieka PAN otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie nauki medyczne. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy to umożliwili.

mgr Marta Kasprzyk otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award

Podczas 4th International Conference on the Long and the Short of Non-Coding RNAs, która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 r. na Rodos w Grecji, mgr Marta Kasprzyk, doktorantka w Samodzielnej Grupie Badawczej Funkcji Niekodujących Części Genomu pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award.