Stypendium dla mgr Julii Paczkowskiej

Mgr Julia Paczkowska otrzymała Stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przyznane przez Instytut Chemii Bioorganicznej Środowiskowe Studium Doktoranckie, Poznań, 1.12.2017 r.