Grant EMBO dla mgr Alicji Rabiasz

Mgr Alicja Rabiasz z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała stypendium (EMBO Scientific Exchange Grant) na realizację projektu „The use of mRNA therapy to restore ciliary function in zebrafish with knockout of CCDC39, the known primary ciliary dyskinesia (PCD) gene” w Nova Medical School w Lizbonie, Portugalia przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej.