Tytuł doktora honoris causa dla prof. Marka Świtońskiego

W dniu 18 maja 2023 r. zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz PAN został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nowy grant badawczy w IGC PAN

Nowy projekt badawczy naukowców IGC PAN uzyskał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki.

Stypendium START dla mgr inż. Moniki Drobnej-Śledzińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich mgr inż. Monika Drobna-Śledzińska, doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej.