Nowe publikacje – rozdziały w książce

W monografii pt: „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”, pod red. Jacka Leśnego i Jędrzeja Nyćkowiaka, ISBN- 978-83-65362-90-2, 2016 ukazały się cztery rozdziały, których autorami są pracownicy Zakładu Patologii Molekularnej Instytutu.

Czwarte spotkanie członków konsorcjum EURASNET

W dniach 28 – 30 września odbędzie się na Wydziale Biologii UAM czwarte spotkanie członków konsorcjum EURASNET. Głównym tematem badań prowadzonych przez laboratoria zrzeszone w ramach projektu EURASNET jest splicing alternatywny  i jego regulacja.