Konkurs na stanowisko asystenta (4/WC/2024)

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych.

XXVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Stowarzyszanie Gen-i-Już popularyzujące badania prowadzone w Instytucie Genetyki Człowieka PAN zaprasza do udziału w XXVII edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki