Nowy projekt popularyzujący naukę w IGC PAN

Projekt pt. „Naukę mamy w genach!” uzyskał finansowanie w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki” z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Adiunkt [11/AR/2023]

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IGC PAN) ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta.