Pierwszy projekt PROM w IGC PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN po raz pierwszy będzie realizował projekt w ramach Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej z oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.